Hệ thống đình, đền, chùa, hang, động tọa lạc rải rác quanh núi Hương Sơn ở 5 thôn: Yến Vỹ, Đục Khê, Hội Xá, Tiên Mai và Phú Yên. Gồm 3 tuyến chính: