DÒNG TRUYỀN THỪA DRUKPA KAGYUD BHUTAN – VIỆT NAM

Năm 1992 Cố HT. Thích Viên Thành viện chủ chùa Hương và chùa Thầy với hạnh nguyện xiển dương Mật giáo. Ngài đã sang Bhutan học pháp và được truyền thụ quán đỉnh trực tiếp từ đức Pháp chủ Je Khenpo đời thứ 68 dòng Drukpa Kagyud. Ngay khi về nước Ngài đã hệ thống những tài liệu được truyền dạy thành bộ “Nghi quỹ tu trì mật giáo”, có sự chắt lọc để phù hợp với truyền thống Phật giáo Việt Nam đặc biệt là sự kết hợp tài tình giữa Mật giáo Tạng truyền và Đông mật trong nước. Sau thời gian hành trì miên mật cùng sự tham vấn từ những bậc thượng sư tại Bhutan, cố Hoà thượng đã bắt đầu truyền thụ quán đỉnh cho các đệ tử và xiển dương Kim Cương Thừa tại Việt Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên Mật tông tại Việt Nam thời cận đại tiếp nối sự truyền thừa chính thống từ những bậc Thượng sư và Kinh điển Phạn ngữ, cũng từ đây cây cầu nối giữa Phật giáo Bhutan và Việt Nam được hình thành và ngày càng phát triển. Với hạnh nguyện to lớn và lòng bi mẫn Hoà thượng đã hồi sinh truyền thừa Mật tông cũng như đem lại lợi ích, an lạc cho nhiều người.

Tháng 4 âm lịch, năm Nhâm ngọ (2002), Khi hạnh nguyện còn đầy dang dở, Hoà Thượng đã quẩy dép về Tây, đây là sự mất mát to lớn của Phật giáo nước nhà. Tiếp nối hạnh nguyện của người Thầy đáng kính, Thượng toạ Thích Minh Hiền, người kế đăng tục diêm nơi đạo tràng Quán Thế Âm tiếp tục nhịp cầu kết nối giữa Phật giáo Bhutan và Việt Nam. Thượng toạ đã có nhiều chuyến đi Bhutan cầu pháp và nhận truyền thụ Quán đỉnh từ Đại sư Kinley Gyelshen một vị thầy đáng kính, một hiện thân của Bồ tát Quán Thế Âm. Sự kết nối và phát triển của dòng truyền thừa Drukpa Kagyud ngày càng có nhiều thành tựu, Đại sư Kinley Gyelshen cùng các đệ tử xuất sắc nhất Phật giáo Bhutan đã dành nhiều chuyến đi tới Việt Nam để tìm hiểu về văn hoá, tăng cường kết nối, xiển dương dòng truyền thừa. 

Ngày 06/06/2013 tại Bhutan Thượng toạ Thích Minh Hiền đã được Ngài Kinley Gyelshen làm lễ thụ phong Rinpoche, đây là một sự kiện hy hữu gắn liền với trọng trách cao cả, Thượng toạ cũng là một trong số ít người nước ngoài được tấn phong tại đất nước rồng thiêng. Ngày 12/12/2017 tại chùa Hương, Rinpoche Thích Minh Hiền và Rinpoche Sangay Dorji đã công bố logo chính thức của dòng truyền thừa Drukpa Kagyud Việt Nam. Do truyền thừa trực tiếp từ các bậc thầy đáng kính và từ các bộ nghi quỹ tu trì Phạn ngữ nên rào cản ngôn ngữ là một thách thức không nhỏ. Các bộ nghi quỹ tu trì đã được giản lược để phù hợp với điều kiện và việc thực hành của Phật giáo Việt Nam. Sau gần 10 năm soạn thảo và thực hành, chỉnh sửa., tháng 12 năm 2018 Thượng toạ Thích Minh Hiền đã sang Bhutan thỉnh bộ nghi quỹ tu trì gồm 9 bộ nghi quỹ đã được đích thân đức Pháp chủ Je Khenpo đời thứ 68 ấn chứng và được Rinpoche Sangay Dorji trao lại để đưa về Việt Nam thực hành và hoằng truyền. Với hạnh nguyện to lớn, tâm bi mẫn của những người Thầy khả kính, Mật tông tại Việt Nam đã được thổi làn gió tươi mới, các đạo tràng Kim cương thừa được thành lập và phát triển rộng khắp nhất là tại miền Bắc như chùa Tây Thiên (Vĩnh Phúc), chùa Quang Ân (Phú Thọ),v.v.. chùa Hương (Hà Nội) nơi đạo tràng Quán Thế Âm được coi là chốn Tổ của dòng truyền thừa Drukpa Kagyud tại Việt Nam.

HOÀ THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH TRUYỀN NHÂN DÒNG DRUKPA KAGYUD VIỆT NAM

 VI DIỆU NGÀN SAU Dấu ấn truyền nhân Sau ngày đất nước hòa bình, tháng...

TRANH THANGKA và mandala