Hương Sơn, Đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

ĐỌC THÊM

Chùa Hương được biết đến rộng rãi với danh hiệu là Đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm có lẽ được bắt nguồn từ truyện nôm “truyện Phật bà Chùa Hương”. Thường thì ai đến chùa Hương cũng biết đến sự tích bà chùa Ba hay còn gọi là công chúa Diệu Thiện, bà là con thứ ba của vua Diệu Trang; Công chúa là hiện thân của Quán Thế Âm, đã từ chối tất cả cao sang quyền quý, vượt mọi trở ngại khó khăn trên đường tu hành, nêu cao gương đức độ và cuộc sống khổ hạnh cho tất cả quần sinh. Bà Diệu Thiện đã đắc đạo tại chùa Hương Tích. Nhưng trên thực tế, “Truyện Phật Bà chùa Hương” lại là một tác phẩm được diễn Nôm và chuyển sang thể thơ lục bát truyền thống của Việt Nam từ tác phẩm chữ Hán “Nam Hải Quán Âm truyện”, tương truyền tác giả là một vị Tăng nhân đời Nguyên của Trung Quốc.

XEM THÊM CÁC NỘI DUNG KHÁC: