BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CHÙA HƯƠNG

“Chân như đạo Phật rất mầu Tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân Hiếu...

HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

       Nhận lời thỉnh mời của Thượng tọa trụ trì Thích Minh Hiền,...

HÌNH TƯỢNG ĐỨC QUÁN ÂM TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT

Mỗi năm khi mùa xuân đến, khí xuân tràn ngập núi rừng Hương sơn, hoa...

SỰ TÍCH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tiếng Phạn là Avalokitesvara, tiếng Việt là Quán Thế Âm hay Quán Tự Tại. Theo...

CHÙA HƯƠNG – LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM

Mỗi độ xuân về, hoa mơ nở trắng, khí xuân tràn ngập khắp núi rừng...