Lịch đại sư Tổ trụ trì Tùng lâm Hương Tích -Thiên Trù

Đệ nhất sư tổ

VIÊN QUANG CHÂN NHÂN

ĐỆ NHẤT SƯ TỔ KHAI SƠN TRỤ TRÌ HOÀ THƯỢNG VIÊN QUANG CHÂN NHÂN, QUỐC PHONG THƯỢNG LÂM VIỆN, HIỆU VIÊN GIÁC TÔN GIẢ BỒ TÁT

Đệ nhị sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG DỤNG

ĐỆ NHỊ SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH AN TRỤ THÍCH CƯƠNG TRỰC, TỰ THÔNG DỤNG BỒ TÁT

Đệ tam sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ CHIÊM

ĐỆ TAM SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH PHẢ CHIÊM THÍCH TUẤN NHÃ, HUÝ PHẠM THIỆU BỒ TÁT

Đệ tứ sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH CHIẾU TRỰC

ĐỆ TỨ SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA BẬT SÔ PHÁP TỰ CHIẾU TRỊ, HIỆU TAM GIÁO TỔ SƯ BỒ TÁT

Đệ ngũ sư tổ

ĐẠI SƯ THÔNG LÂM

ĐỆ NGŨ SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH THÍCH THÔNG LÂM, HUÝ ĐOAN BỒ TÁT

Đệ lục sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÚC

ĐỆ LỤC SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA TỶ SA MÔN PHÁP DANH TÂM CHÚC THÍCH HOÀNG HOÀNG, HIỆU MINH CHÍNH BỒ TÁT

Đệ thất sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH HỮU

ĐỆ THẤT SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH THANH HỮU THÍCH MINH MẪN BỒ TÁT

Đệ bát sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH QUYẾT

ĐỆ BÁT SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH THANH QUYẾT THÍCH ĐÔN MẪN, THUỴ HIỆU NHẪN NHỤC BỒ TÁT

Đệ cửu sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TÍCH

ĐỆ CỬU SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH THÍCH TRÍ TÍCH, THUỴ HIỆU PHẢ MINH BỒ TÁT

Đệ thập sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH CHÂN

ĐỆ THẬP SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN PHÁP DANH THÍCH THANH CHÂN-THUỴ HIỆU CHÂN NHƯ BỒ TÁT

Đệ thập nhất sư tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

ĐỆ THẬP NHẤT SƯ TỔ TRỤ TRÌ MAHA SA MÔN A-XÀ-LÊ THƯỢNG SƯ THÍCH VIÊN THÀNH, TỰ NGUYỆT TRÍ HIỆU THUẦN HOÀ BỒ TÁT

LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA
ĐẠO PHẬT Ở HƯƠNG SƠN

Thắng cảnh Hương sơn là một khu trội nổi các di tích Phật giáo. Lễ hội Hương sơn là lễ hội đậm nét của đạo Phật thuần túy, có tới 85% số khách đi trẩy hội là những người tín ngưỡng đạo Phật về lễ hành hương thường kỳ hàng năm.
Nơi đây đạo Phật được truyền vào ngay từ khi phát hiện ra hang động. Theo một số tài liệu mới tìm được theo khảo cứu thì vào thời Lê Thánh Tông thế kỷ thứ XV, có 3 vị Hòa thượng chống tích trượng tới đây tu hành…

tìm hiểu thêm

SƠN MÔN HƯƠNG TÍCH

TÌM HIỂU THÊM

CÁC BÀI VIẾT