PHẬT GIÁO HUYỆN MỸ ĐỨC TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2568 – DL.2024

Sáng ngày 18/05/2024 (nhằm ngày 11/04 năm Giáp Thìn ), Hòa trong niềm hân hoan...

HỌP BÁO XUÂN

Thấm thoát thoi đưa, đất trời nhậm vận như nhiên nối tiếp nhau, thảo mộc...

KHAI HỘI CHÙA HƯƠNG XUÂN QUÝ MÃO

Khai hội Chùa Hương Quân Quý Mão 2023 – Thượng tọa Trụ trì đọc lời...

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CHÙA HƯƠNG

“Chân như đạo Phật rất mầu Tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân Hiếu...

HAI MƯƠI NĂM MỘT THOÁNG MÂY BAY…

Thời gian là một khái niệm, một thuộc tính của vận động dùng để diễn tả trình...