CHÙA GIẢI OAN

Rời khỏi Thiên Trù, men theo chân núi Tiên Sơn vào chùa Trong, quý khách...