HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

       Nhận lời thỉnh mời của Thượng tọa trụ trì Thích Minh Hiền,...

HÌNH TƯỢNG ĐỨC QUÁN ÂM TRONG LÒNG NGƯỜI DÂN VIỆT

Mỗi năm khi mùa xuân đến, khí xuân tràn ngập núi rừng Hương sơn, hoa...